LivingTransport

TrafficOperation schedule of Metro Line 9

Schedule

Stop

First train

Last train

To Yanggao Road M ↑

To Songjiang South Railway Station ↓

To Yanggao Road M ↑

To Songjiang South Railway Station ↓

Yanggao Road M

---

05:30

---

22:30

Century Avenue

06:21

05:34

23:07

22:34

Shangcheng Road

06:18

05:36

23:05

22:36

Xiaonanmen

06:15

05:40

23:01

22:40

Lujiabang

06:12

05:43

22:58

22:43

Madang Road

06:10

05:45

22:56

22:45

Dapu Bridge

06:07

05:47

22:54

22:47

Jiashan Road

06:05

05:49

22:52

22:49

Zhaojiabang Road

06:03

05:51

22:49

22:51

Xujiahui

06:01

05:54

22:47

22:54

Yishan Road

05:57

05:57

22:44

22:57

Guilin Road

05:54

06:00

22:40

23:00

Caohejing Development Zone

05:51

06:03

22:37

23:03

Hechuan Road

05:48

06:05

22:34

23:05

Xingzhong Road

05:45

06:08

22:31

23:08

Qibao

05:42

06:11

22:28

23:11

Zhongchun Road

05:40

06:14

22:26

23:14

Jiuting

06:12

06:18

22:22

23:18

Sijing

06:05

06:24

22:15

23:24

Sheshan

06:01

06:29

22:11

23:29

Dongjing

05:58

06:32

22:08

23:32

Songjiang University Town

05:53

06:36

22:03

23:36

Songjiang New City

05:50

06:40

22:00

23:40

Songjiang Sports Center

05:47

06:43

21:57

23:43

Zuibaichi

05:44

06:46

21:54

23:46

Songjiang South Station

05:40

---

21:50

---